De missie en visie 

Op onze basisschool O.B.S. de Expeditie willen wij samen met u het beste uit een kind halen. Het is belangrijk dat een kind zich veilig voelt bij ons op school. De reden dat wij deze school hebben opgericht is, omdat wij van mening zijn dat iedereen van welke afkomst milieu en/of cultuur de kans moet krijgen om zich volledig te ontplooien, zodat zij voorbereid zijn op de samenleving en de toekomst die het kind voor zich heeft. Wat wij willen bereiken is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen op hun eigen manier. Kinderen gaan onderzoekend leren. Samen staan we sterk, samen werken staat bij ons voorop.

Maatschappelijke visie

OBS de Expeditie is een openbare school. We staan voor gelijkwaardigheid en respect en iedereen is welkom. Wij willen kinderen laten kennis maken met verschillende thema’s/ onderwerpen, waar ze later van kunnen profiteren in de maatschappij. Zo hebben we elke maand een passend thema wat aansluit bij de belevingswereld van het kind (Dit verschilt per bouw). We hebben een grote school met veel lokalen en veel ruimte om je te ontwikkelen. Zo hebben we ruimte om creatief bezig te zijn, sportief, koken, tuinieren en veel meer! We hebben ruimte voor individuele aandacht. Verschillende specialisten werken met de kinderen op het gebeid van logopedie, dyslexie, fysio en een plusklas.

 

Naast een openbare school zijn we ook een IKC school, integraal kind centrum. Op school is er ook voor en na schoolse opvang en een kinderdag verblijf, deze staan in nauw contact met elkaar.

 

 

Levensbeschouwelijke visie

OBS de Expeditie is een openbare school. Op onze school zijn alle leerlingen welkom, met welke afkomst of religie dan ook. De kinderen maken kennis met Verschillende culturen, doormiddel van ons lesprogramma die wij hanteren en waarbij elke maand een ander thema aanbod komt. We staan stil bij alle feestdagen die in de verschillende culturen gevierd worden.

 

Iedereen hoort erbij.

 

Pedagogische identiteit

Op school zorgen wij voor een positief en veilig leer klimaat. Hiervoor hanteren wij PBS (positive behavior support). Dit houdt in dat we de kinderen positief benaderen. We versterken gewenst gedrag en het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het stimuleren van een positieve en sociale omgeving. Ook hanteren wij een pest protocol en praten wij veel met de kinderen over pesten en hoe je daar mee omgaat. Binnen school staan wij in goed contact met de ouders, voor en naschoolse opvang, het kinderdagverblijf en andere specialisten die met de kinderen in contact staan. Dit allemaal om de kinderen zich te laten ontwikkelen in een veilige leeromgeving op de school.

 

 

Op het schoolplein kun je zien dat we tegen pesten zijn doormiddel van de stoeptegel.

Didactische identiteit

Elke groep heeft een vaste groepsleerkracht, daarnaast komt er soms een vakleerkracht in de klas. Bijvoorbeeld voor muziek. De kinderen krijgen de basisvakken aangeboden, hiernaast bieden wij ook elke maand een nieuw thema aan waarbij wij met verschillende projecten de kinderen nieuwsgierig maken naar vakken die niet in het basislespakket zitten. Hierbij moet u denken aan sport, kunstzinnige oriëntatie, koken, tuinieren en de digitale wereld. En niet te vergeten een groene school. De vakken worden op een spelende wijs gegeven, met veel beweging en samenwerking staat centraal. Daarnaast vinden wij het erg belangrijk dat de kinderen vanaf groep 1 al kennis maken met het vak Engels. Hiervoor hebben we een native speaker die elke week in een groep langs komt om het vak te geven.

Kunst en culturele identiteit

Een duurzame school staat bij ons centraal. Op het dak van onze school staan zonnepanelen en op schoolplein staat een moestuin. Er zijn veel groene elementen te vinden bij ons op school. Één keer in de twee maanden staan wij stil bij verschillende culturen. Op deze dag maken wij bijvoorbeeld een recept uit een ander land of kijken we een film die bij dat land past. De kinderen maken hierdoor kennis met verschillende culturen.

Één keer in de maand behandelen wij een thema die word aangeboden en die wordt afgesloten met een muzikale maand afsluiting. De kinderen doen dit in de gezamenlijke aula van de school.


Hoofd, hart en handen

Op onze school zijn wij erg bezig met de basisbehoeften van kinderen. Om autonomie te stimuleren hanteren wij het doel van 'hoofd, hart en handen'. Dit is een manier om autonomie te ontwikkelen. Het hoofd staat hierbij voor het denken, berekenen, beschouwen, begrijpen weten en rationaliteit. Het hart staat hierbij voor passie, emotie gevoelens, beleving, vertrouwen, betrokkenheid, ervaren en ervaring. De handen staan voor praktisch, concretiseren, uitvoeren en in de praktijk toepassen. Deze manier sluit erg goed aan op het onderwijs dat wij aanbieden. Dit komt omdat wij kinderen op onze school op al deze manieren helpen met ontwikkelen.