Openbaar onderwijs

Een openbare school schenkt aandacht aan de diversiteit in de samenleving. Diversiteit verwijst naar de verschillen in afkomst, culturen, gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Iedereen is welkom en iedereen wordt geaccepteerd zoals hij/zij is. Leerkrachten, leerlingen en ouders gaan respectvol met elkaar om. We nemen dingen van elkaar en leren van elkaar. Wederzijds respect wordt mede vormgegeven door  aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden en normen.

Basiswaarden:
De kernwaarden van het openbaar onderwijs bouwen voort op de ‘basiswaarden van de democratische
rechtstaat’. Hiermee wordt verwezen naar zeven basiswaarden:
1) vrijheid van meningsuiting
2) gelijkwaardigheid
3) begrip voor anderen
4) verdraagzaamheid (tolerantie)
5) autonomie
6) het afwijzen van onverdraagzaamheid (intolerantie)
7) het afwijzen van discriminatie

inspiratiebronnen: 

Vereniging openbaar onderwijs en VOS/ABB. (2019). Uitgangspunten openbaar onderwijs. Daarom! openbaar onderwijs verbindt, 4–9. https://voo.nl/wp-content/uploads/2021/02/VOO-en-VOSABB-DAAROM-openbaar-onderwijs-verbindt.pdf